Tag Archives: featured

DIY: RPI Book v2 (3D print)

Druhá verze Raspberry PI notebooku či vhodněji PI booku, kdy rozměrově finální produkt bližší knize než poznámkovému bloku, napravuje některé obtížně tisknutelné části verze první. Druhá verze se tedy snáze tiskne a to naprosto bez potřeby tiskových podpor. Pokud si budete chtít PI-Book sestavit, tak veškeré zde odkazované modely jsou pod licencí CC BY-NC-SA tj. zjednodušeně zdarma pro nekomerční užití. Záměrně je užit standardní a snadno dostupný kapacitní dotykový displej Raspberry Pi Touch display 7″. Záslepky na zadní straně snadno upravíte pro vaše potřebné užití bez nutnosti zasahovat do větší části modelu. Obdobným způsobem přikládám i vrchní platformu pro klávesnici, kterou si snadno můžete upravit pro vaše užití (tj. platforma bez výřezu na mnou použitou klávesnici).

Raspberry PI 3D printed notebook book

Continue reading DIY: RPI Book v2 (3D print)

Spojení přes satelit s portable vybavením

Myšlenka realizovat spojení prostřednictvím satelitu na nízké oběžné dráze (LEO) se pro mne stala v předchozím roce velmi lákavou. Jedná se relativně starou a časově i technicky nepříliš náročnou aktivitu, která může velmi vhodně doplňovat či zpestřovat průběh aktivit typu SOTA či QRP.

Spojení prostřednictvím satelitu společně s VLF spojením chybělo v mé jinak relativně splněné mozaice realizace spojení různých druhů/typů provozu a to jak standardních, tak i mírně exotičtějších jako jsou MBC/MS (Meteor Scatter) a EME (Earth-Moon-Earth). Minulý rok jsem relativně úspěšně (z mého úhlu pohledu) realizoval spojení prostřednictvím satelitu (kosmického převaděče) a již zbývá teoreticky „poslední“ chybějící druh spojení na VLF.

Velmi rád bych z pohledu začátečníka v oblasti radioamatérské satelitní komunikace seznámil jiné třeba budoucí SAT začátečníky se svou zkušeností.

celý článek