Recenze přijímače AOR AR8600 Mk. II

n200803031944_dispTento mobilní širokospektrý komunikační přijímač je dostupný na našem trhu již řadu let a o jeho kvalitách mimo jiné svědčí i fakt, že v dnešní tak trochu uspěchané době, kdy jsme svědky neustálého uvolňování nových modelů přijímačů prakticky s kvartální periodou je tento přijímač ještě stále vyráběn a to v mírně modernizované variantě jako AR8600 Mk II.
Neodolal jsem a před nějakou dobou jsem si po praktických testech přijímač také pořídil. Dnes s odstupem jednoho roku si dovolím AOR AR8600 Mk II komplexněji zhodnotit. V první části se zaměřím na příjem, základní funkce a ovládání. Druhá část bude věnována spíše praktickým zkušenostem a doporučením. Toto rozdělení samozřejmě nebude až tak striktní a občas se přesuneme od teorie k praxi a zpět.

Quick Review
Příjmové vlastnosti
Skener
Ovládání (přímé ovládání)
Software (ovládání prostřednictvím PC)
Zkušenosti z provozu
Příslušenství
Závěrečné zhodnocení


QUICK REVIEW

AOR AR8600 MK II je širokospektrý all-mode přijímač. Tedy v pojetí AR8600 znamená ono širokospektrý příjem od 100kHz do 3 GHz a all-mode představuje následující příjmové módy:

 • WFM – Wide band Frequecy Modulation
 • NFM – Narrow banf Frequency Modulation
 • SFM – Super Narrow band Frequency Modulation
 • WAM – Wide Amplitude Modulation
 • AM – Amplitude Modulation
 • NAM – Narrow Amplitude Modulation
 • USB – Upper Side Band
 • LSB – Lower Side Band
 • CW – Continuous Wave

Přijímač umožňuje přímé zadání frekvence prostřednictvím klávesnice na předním panelu a disponuje také přednastavenými ladícími kroky a programovatelnými ladícími kroky.

Přednastavené ladící kroky: 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz.

Programovatelný krok se nastavuje po násobcích 50 Hz.

200803031402_AR8600predek

Mezi další zajímavé vybavení patří výstup z diskriminátoru a výstup mezifrekvence 10,7 MHz pro jednotku spektrální analýzi. Přijímač disponuje 1000 pamětí což není na dnešní dobu příliš. Tento nedostatek supluje dobrou správou pamětí a bank, možností připojení a rychlého naprogramování pomocí PC a případně také externí paměťovou/zálohovací kartou EM8200.
Samotné připojení k PC je vyřešeno jedním z nejlepších způsobů a to prostřednictvím „plnokrevného“ sériového portu RS232. Komunikace mezi PC a přijímačem probíhá opravdu standardně a to prostřednictvím ASCII příkazů. Tento dobře zdokumentovaný komunikační protokol umožňuje jednoduchou tvorbu vlastních programů či skriptů pro vzdálené ovládání přijímače.

200803031402_AR8600zadek

Možnost vestavby akumulátorů (BP8600) spolu s rozměry (155x57x195mm), robustním hliníkovým pouzdrem a váhou 1.5 kg přispívá k mobilitě a zároveň mechanické odolnosti přijímače při transportech. Celkově je tento přijímač konstruován s ohledem na minimalizaci průniků a vlastního rušení. Což spolu s tepelně kompenzovaným oscilátorem (TCXO), možností instalace externích mechanických filtrů COLLINS a dalšími funkčními bloky přispívá k jeho velmi kvalitním VF vlastnostem. Kvality tohoto přijímače vyvstávají zejména při poslechu vln kratších, než jsou vlny krátké. Při poslechu do 30 MHz je opravdu nanejvýše vhodné použití preselektoru. Tedy tento mobilní přijímač samozřejmě nedosahuje kvalit klasické přijímače pro krátké vlny, jako je například AR7030. Jeho silnou stránkou je právě provoz nad 30 MHz, kde dle mého názoru nemá ve své cenové skupině konkurenci. Zájemci o amatérské zařízení (do 100 tisíc Kč) jež je schopno pracovat srovnatelným způsobem na VKV a zároveň i obstojně na KV mohu vřele doporučit velmi kvalitní přijímač ICOM R-8500 či případně chváleny AOR AR-5000, který jsem neměl zatím tu možnost vyzkoušet.
AOR AR8600 je kvalitním mobilním komunikačním přijímačem pro pásma nad 30 MHz a i přes svou nikterak závratnou rychlost je výborným skenerem.


PŘÍJMOVÉ VLASTNOSTI

VKV (30-300 MHz) a UKV (0,3 – 3 GHz)
Příjmové vlastnosti na pásmu VKV a UKV jsou nejsilnější stránkou tohoto přijímače. Přijímač si dobře poradí se signály v pásmech, kde mají jiné přijímače celkem problémy jako například v pásmu 80 MHz či v pásmu kolem 460 MHz.
Přijímač disponuje dobrou odolností i citlivostí. Tam kde se jiné přijímače a zejména skenery zahlcují či případně nejsou schopny signály již „číst“ přijímá AR8600 naprosto s přehledem. V silně zarušeném prostředí v blízkosti VKV CCIR vysílačů FM rádií se samozřejmě zahltí i tento přijímač. Pomoc je však velmi snadná a spočívá v instalaci pásmové zádrže pro 88-108 MHz.
Pásma VKV a UKV jsou opravdovou doménou AR8600. Skutečně jedinou výhradou je trochu nižší citlivost nad 1GHz.

KV (3-30 MHz)
Přijímač pracuje i v pásmu krátkých vln, ale toto pásmo je zároveň jeho největší slabinou. AR8600 na frekvencích pod 30 MHz nezvládá zpracovat silné signály a velmi silně se zahlcuje. Příjem na krátkých vlnách tedy musíme brát spíše jen jako doplněk. Pokud bychom měli porovnávat AR8600 s nějakým přijímačem na KV, tak musíme sáhnout do kategorie world receiverů. Dle vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že selektivita Sangeanu ATS-909 je na KV rozhodně lepší než selektivita AR8600.
Selektivitu poslechové sestavy je možné zvýšit zařazením preselektoru mezi anténní svod a přijímač. V obou svých verzích Mk.I i Mk.II je AR8600 na KV bez preselektoru téměř nepoužitelný. Řekl bych rovnou nepoužitelný, ale ona to zas není úplně pravda. V čistém a „nezarušeném“ prostředí se dá za určitých okolností fungovat na KV i bez preselektoru. Není to žádný zázrak, ale nouzově je možné s AR8600 pracovat na KV. Verze Mk.II má o trochu lépe ošetřené vstupy na KV oproti verzi Mk.I. Ovšem mírně vyšší citlivost verze Mk.II zpětně toto „dohání“ a máme zde zpět náchylnost k zahlcení.

Zařazení preselektoru mezi přijímač a anténu velmi výrazně pomůže zvýšit selektivitu příjmové sestavy. Následující obrázek ukazuje, jak vypadá dekódovaní faxu z meteo stanice Northwood (UK) 8,0400 MHz na AR8600 MkII při zapnutém/vypnutém preselektoru či attenuatoru. Jako anténa byl použit dlouhý drát (RW) o délce cca 40m připojený přes MLB.

200704072345_aor-fax2

V průběhu příjmu faxu jsem zapínal a vypínal preselektor a attenuator. Stavy jsou následující:

 • ATT+PRESEL – zapnutý preselektor a zapnutý attenuator
 • PRESEL ONLY – zapnutý preselektor a vypnutý attenuator
 • ATT ONLY – vypnutý preselektor a zapnutý attenuator
 • DIRECT – RandomWire 40m připojen přímo na vstup AR8600

Obdobnou situaci si můžeme ukázat na příjmu signálu RTTY. Na následujícím obrázku je vidět vodopád při přijímači naladěném na 14,0800 MHz během RTTY Contestu. Anténa byla totožná jako v předchozím případě (RW cca 40m s MLB). Při přímém připojení na vstup AR8600 bylo slyšet, že někde zřejmě budou stanice vysílající RTTY, ale na vodopádu nebylo vidět naprosto nic. Po zapnutí preselektoru se najednou zřetelně objevilo několik stanic vysílajících RTTY. Následné zapnutí attenuatoru vodopád i audio ještě více „vyčistilo“.

200704072345_ar8600-RTTY-14MHz

Ke krátkým vlnám je možné závěrem říci tolik, že AR8600 je schopen přijímat na KV. V nouzovém případě je možné použití přijímače na KV a to nejlépe s preselektorem a zapnutým attenuatorem.

SV (0,3 – 3 MHz) a DV (30 – 300 kHz)
Přijímač je v tomto pásmu velmi citlivý a velmi silně se zahlcuje. Naprosto nepomáhá zařazení interního attenuatoru (10dB). Poslech na SV je možné vylepšit zapojením dalšího externího attenuatoru (např. regulovatelný ATT-20 s rozsahem 0-20 dB). Rozsah přijímače od 100 kHz spíše vnímám jako marketingový pokus výrobce zařadit přijímač do trochu jiné třídy přijímačů.


SKENER

Další silnou stránkou AR8600 je režim, kdy jej používáte jako skener. AR8600 disponuje : vysokým počtem SKIP/PASS pamětí 50 na každou z 40 bank, AFC, Step-adjust, 10 různých programovatelných prolinkování pro search banky a dalších 10 pro scan banky, programovatelné offsety, ukládání celých bandplánů, nastavení veškerých parametrů pro skenování a vyhledávání (např. jak dlouho po uzavření SQL má zůstat na kanálu a mnoho … mnoho dalších).

Rychlost skenování pamětí či vyhledávání nových aktivních kmitočtů není nikterak závratná a pohybuje se v maximu kolem 37 kanálů/pamětí za vteřinu. Této rychlosti je ovšem možné dosáhnout pouze v případě, kdy dodržuje základní pravidla pro práci s pamětmi či search bankami.

Jedinou reálnou konkurencí jsou v této oblasti nové moderní skenery UNIDEN, které mají nové a velice zajímavé funkce. Výrobky společnosti UNIDEN patří v současné době mezi absolutní špičku ve skenovacích funkcích na amatérském trhu. Tyto skenery ovšem i přes své jednoznačné kvality nedosahují zatím kvalit přijímačů AOR po jiných stránkách (např. ovládání a příjmové vlastnosti: horší citlivost a odolnost).


OVLÁDÁNÍ (přímé ovládání)

Přímé ovládání přijímače bez použití PC má svá úskalí. AR8600 má propracovaný systém ovládání s logickým vedením operátora. V ovládání existuje propracovaný systém se svou vlastní logikou. Pokud tento systém pochopíte či je logika vašeho uvažování podobná logice ovládacího systému (či možná autora systému ovládání), tak máte vyhráno a budete z manipulace s přijímačem přímo nadšeni.

V případě, že vám systém ovládání není blízký (což zjistíte po prvních dvou minutách s přijímačem), tak se prosím neodvracejte od přijímače a nasajte nezbytné informace z manuálu. Po pročtení manuálu narazíte na několik pravidel, které vám ovládání objasní. Ve chvíli, kdy pochopíte základní systém, tak zcela jistě i oceníte jistou genialitu, rychlost a efektivitu tohoto ovládání.

Pro srovnání uvedu jistou analogii z IT. Ovládání AR8600 nevede operátora primárně visuálně, ale logicky. Jedná se o obdobnou situaci jako s editorem VI či lépe s VIMem (pokud je neznáte, tak odstavec s klidem přeskočte). Pokud nejsem naladěn na stejnou vlnu a neznám principy ovládání VIMu, tak se s ním peru. Ovšem ve chvíli, kdy jej pochopím, tak se mi otevře nový systém práce s tímto nástrojem. Komu se takto „otevřel“ VIM, tak se mu zcela jistě otevře i systém ovládání AR8600. Kdo má zálibu v unix-like systémech, tak zcela jistě ocení ovládání AR8600 a to jak přímé, tak i ovládání prostřednictvím sériového portu.

V každém případě je vhodné rozdělit práci s přijímačem prostřednictvím ovládacích prvků na předním panelu do dvou částí či oblastí. První z nich je oblast „běžného“ používání a konfigurace. Tuto oblast, do které patří běžné aktivity při skenování existujících pamětí či vyhledávání nových kmitočtů (jako například: správa SKIP pamětí, prolinkování vyhledávacích bank či paměťových bank), nazveme aktivní poslech. Druhou oblastí jsou málo používané avšak zcela nezbytné a velmi důležité funkcionality jako „nakrmení“ přijímače základními daty (bandplan) a pokročilá konfigurace přijímače. Tuto oblast nazveme s trochou nadsázky programování přijímače.

Základní funkce pro oblast aktivní poslechu jsou snadné a i operátor, kterému není ovládací systém přijímače blízký se je velmi snadno naučí. Opačná situace ovšem nastává v oblasti „programování“ přijímače. Ten, komu není logika systému ovládání vlastní, tak zde opravdu pohoří. Spolupráce s manuálem v tomto případě nemá téměř smysl. Dokonce i v případě, že je vám systém ovládání blízký a plně chápete jeho logiku, tak je „naprogramování“ přijímače přímo ovládacími prvky na předním panelu velmi pracné.
Daleko lepším způsobem“naprogramování“ přijímače je využít jeho připojení k PC a sáhnout po některém z volně dostupných ovládacích a konfiguračních programů.


SOFTWARE (ovládání prostřednictvím PC)

Množství dostupného software je další silnou stránkou tohoto přijímače. Vlastní připojení přijímače k PC je opravdu velmi jednoduché a vystačíme si s prostým sériovým kabelem pro připojení klasického modemu.

AOR zdarma nabízí k AR8600 software nazvaný AOR Workshop (AOR Tuner for Windows). Aktuální verze tohoto software je 2.0.6 a je možné ji zdarma stáhnou ze stránek výrobce.

200803031506_aorworkshop

AOR Workshop 2.0.6
Díky skutečně otevřenému a od výrobce dobře popsanému komunikačnímu rozhraní samozřejmě existuje i několik vcelku povedených „neoficiálních“ ovládacích programů. Mezi nejpoužívanější patří následující:

 • Ar86ctrl
 • AOR plot
 • ARC 8600
 • RCA 8200

Ar86ctrl je zdarma dostupný a v celku mocný program od Klause Botschana. Aktuání verze je v současné době v1.41 a najdete jí na http://home.snafu.de/kbo/ . Tento software považuji za obecně nejlepší pro AR8600.

200803031506_ar86ctrl

Ar86ctrl 1.41
Vyjma všech standardních a de-luxe funkcí má Ar86ctrl několik opravdu velmi zajímavých funkcionalit, které ovšem můžete na první pohled snadno přehlédnout:

 • Automatické nastavování funkce step adjust pro search banky – při definování jedné ze 40 search banky stačí uvést například start 448.010 MHz a konec 449,990 MHz s krokem 20 kHz. Software následně definuje do AR8600 banku jako začínající na frekvenci 448.010 s krokem 20 kHz, ale s nastaveným step adjust na 10 kHz. Tedy prohledávané frekvence začínají správně posunuté o prvních 10 kHz. V našem příkladě 448.010, 448.030, 448,50 atd. tedy správně po lichých násobcích 10 kHz a nikoliv po sudých násobcích jako u většiny skenerů.
 • Vytváření log souboru, dle nastavené úrovně hodnoty squelch a to včetně zahájení nahrávaní do separátních zvukových souborů. Software vytváří log a při otevření squelche přidá do logu záznam a začne nahrávat zvukový soubor. Záznamy v logu obsahující následující informace: datum, čas, délku trvání seance, frekvenci, sílu signálu a jméno souboru s audio nahrávkou seance. Tedy je možné nechat přijímač zapnutý celý den a večer si přehrát veškerou komunikaci. Zajímavá je možnost následně (mimo Ar86ctrl) si vybrat k přehrání selektivně záznamy pouze na frekvencích neznámých či zajímavých a to včetně průběžné informace o časech, kdy ke spojení došlo a také přehledu o dalších spojení na této frekvenci. Díky textové podobě logu je následné třídění záznamů a souborů velmi snadné pomocí skriptovacích jazyků např. Perl je k tomu přímo zrozený.
 • Práce s databází frekvencí. Při vyhledávání frekvencí Ar86ctrl porovnává aktuální frekvenci s frekvencí uloženou v DB (možno excel soubor) a odpovídající záznamy při otevření squelche hned zobrazuje na obrazovce.
 • Programovatelný bandscope – libovolně nastavitelný a procházející/zobrazující pásmo po uživatelsky nastavitelném kroku. Tedy tento banscope můžeme nastavit pro zobrazování jednotlivých kanálů a ve svém výsledku se data zobrazují velmi rychle oproti výchozímu bandscope v AR8600. Podpůrné funce jako peak hold a záznam do textového logu jsou naprostou samozřejmostí.

Kus krásy je také ukryt v oné možnosti ovládání přijímače prostřednictvím prostých ASCII příkazů po sériové lince. Vzdálená obsluha se tím opravdu zjednodušuje na snad nejmenší možnou míru. Příkazy i způsob komunikace jsou uvedeny v uživatelském manuálu. V kapitole 17 uživatelského manuálu je řádně popsáno všech 92 příkazů pro komunikaci s přijímačem a to včetně jejich možných parametrů. Prostřednictvím těchto příkazů je možné snadno vzdáleně nastavovat veškeré funkce přijímače včetně hodnot squelch.
200803031506_terminal
Komunikace po sériové lince

 


ZKUŠENOSTI Z PROVOZU

Žlutá krabička – HPN-30118 (či novější varianty)
AR8600 se v zarušeném prostředí celkem výrazně zahlcuje silnými signály přicházejícími z pásma 87-108 MHz. Nejedná se o žádnou tragédii, takto se v podstatě chovají všechny skenery s výjimkou ICOM R-8500 a také AOR AR-5000. Naštěstí řešení je velmi snadné. Spočívá v instalaci pásmové zádrže na 87-108 MHz (žlutá krabička) na anténní vstup přijímače. Tímto jednoduchým a levným způsobem v řádu stovek korun se upraví vstup přijímače. Ostatní parametry přijímače tímto drobným vratným zásahem nejsou téměř dotčeny a vlastnosti vstupních obvodů „přijímače“ jsou hned o řád vylepšeny.
Samozřejmě existuje celá řada dalších „magických“ krabiček od pásmových propustí až po útlumové články a zesilovače.

Preselektor pro KV
Krátké vlny dělají AR8600 celkem slušné problémy a pro rozumný příjem v tomto pásmu je nezbytný preselektor, který propustí jen žádané frekvence (viz část POSLECH). Ovšem i s preselektorem není AR8600 na KV žádný zázrak a poslech je spíše nouzový. Klasický word receiver např. Sangean ATS-909 se s KV popere lépe než AR8600 a to platí i o verzi Mk. II, která má vylepšené vstupní obvody pro KV oproti verzi MK.I.

Externí reproduktor
Reprodukce prostřednictvím vestavěného reproduktoru nepatří mezi nejsilnější. V domácím prostředí je při maximálním nastavení dostatečná. V případě, že ve vaší blízkosti je zdroj akustického rušení, tak je maximální hlasitost reprodukce na spodní hranici snesitelnosti. Zajímavé je, že připojením běžného komunikačního reproduktoru (např. klasická Tesla pro radiostanice) na výstup pro externí reproduktor dosáhnete kvalitní hlasité reprodukce. Výstup je tedy rozhodně řádně dimenzován pro dostatečně hlasitou reprodukci.

AFC – Automatic Frequency Control
Automatické řízení frekvence využijete zejména v případě, kdy přesně neznáte bandplán (kroky) například v zahraničí či v příhraničních oblastech. Skenujete krokem, který se neshoduje přesně s bandplanem. Při aktivitě na blízké frekvenci se skener zastaví (otevře se squelch) a AFC se postará o řádné naladění přesně na střed vysílaného signálu.
Další vhodné využití je například při poslechu družic, kde dochází k posunu frekvence v důsledku Dopplerova jevu.
AFC má dva stavy vypnuto či zapnuto. Hodnotu je možno nastavit pro jednotlivé paměti, banky, poslechové stavy přijímače. AFC se uplatňuje pouze u následujících módů NFM, SFM, WAM, AM, NAM.

Výstup z discriminátoru a squlechovaný audio výstup
Přijímač disponuje na konektor vyvedeným výstupem z discriminátoru a squelchovaným audio výstupem. První z nich využijete například při dekódování trunkového provozu či DRM. Není zde nutný zásah do vnitřností přijímače. Signál je dostupný přímo na zadním konektoru ACC. Squelchovaný audio výstup má zase význam při použití externího záznamového zařízení, které se v tomto případě může aktivovat funkcí VOX. Předchozí verze AR8600 Mk.I má na výstupu ACC místo squelchované audio výstupu rovnou přímé nesquelchované audio.

Robustní provedení
Mechanické provedení přijímače prošlo také jednou zatěžkávací zkouškou. AR8600 přežil zběsilý útok tehdy ještě 4 letého syna. Po krátkém odběhnutí od přijímače umístěného na kempinkovém stolečku a připojeného koaxiálním kabelem k anténě následoval onen test. Anténa byla umístěna na střeše nedaleko zaparkovaného vozu. Toto opravdu není dobrá kombinace s běžícím dítětem a to obzvláště pokud se jedná o syna. No stalo se zřejmě to, co se stát mělo. Dítě běží a nohou nabírá koaxiální kabel. V zápalu hry běží dál a dál s koaxiálním kabelem již v pase. AR8600 se vznesl ze stolu, odpojil se od akumulátoru, jako se odpojuje vesmírný modul od ISS a několik metrů střídavě vlál za synem či se odrážel od země. Po cca 5 metech se mi podařilo syna zastavit a s děsem v očích jsem sledoval, jak se nám k nohám dokutálel přijímač. Po několika rychlých metrech a několika vteřinách bylo hrobové ticho, kdy ani ptáček nezapěl či větřík nezavanul, proříznuto mým radostným jekotem a následným mohutným zaduněním, jak mému synu spadl kámen ze srdce. AR8600 byl opět připojen a plně fungoval. Vzpomínku na tuto událost dnes již připomíná jen mírně prohnutý plech v jednom z rohů a pár šrámů na laku. Tomu se říká mechanická odolnost.

Programovatelné Offsety
Programovatelné offsety jsou zajímavou funkcí při sledování provozu přes převaděče. Pro každý záznam v paměti si můžete definovat offset a pak stiskem tlačítka MONI přejít na frekvenci posunutou o offset. Použití se nabízí například pro poslech full duplexu či poslech na výstupu převaděčů. Stiskem pak přecházíte na druhý směr či na vstup převaděče.

Programovatelné prolinkování search bank
AR8600 umožňuje 10 plně konfigurovatelných prolinkování (Scan Group) paměťových bank a dalších 10 konfigurovatelných prolinkování (Srch Group) vyhledávací banky. Díky velkému přehlednému displeji je k dispozici okamžitě komplexní informace o konfiguraci prolinkování Přehledně vidíte, zda každá z 40 bank je či není součástí konkrétního prolinkování.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství originální:

 • Napájecí zdroj (v dodávce s AR8600)
 • Teleskopická anténa (v dodávce s AR8600)
 • Externí feritová anténa (v dodávce s AR8600)
 • Sada NiCD akumulátorů BP8600
 • Externí S-Metr ASM 8600. Toto příslušenství je možné připojit pouze k verzi Mk. II a dokonce i u starších verzí Mk. II, které byly vyrobeny před 1.1. 2006 je nutná vnitřní modifikace
 • Rozšiřující karty – souběžně je možné používat vždy jednu kartu z dané skupiny 1 či 2 (karty mohou být instalovány všechny):
 • TE8200 – Tone eliminator najde v ČR využití snad jen u skalních příznivců České Dráhy (skupina 1).
 • CT8200 – CTCSS squelch & search bohužel nezná DCS a je dost pomalá (skupina 1).
 • VI8200 – Voice inverter jeho využití není časté, ale občas lze zaslechnout pátrací oddíly Policie ČR na analogu se zapnutým inverterem (skupina 1).
 • RU8200 – Chip based recording je zajímavá funkce ovšem vzhledem ke kapacitě pouhých 20s se jedná o příliš drahý doplněk. Tuto situaci nevylepšuje ani možnost kontinuálního záznamu ve smyčce pro možnost vždy se při přeslechnutí podívat časem o 20 vteřin zpět (skupina 2).
 • EM8200 – External extended memory je nejspíš nejužitečnějším doplňkem AR8600 v poli. Jedná se o úložiště 4x 1000 pamětí a 4x 40 search bank. Tedy na této kartě můžete mít uloženy 4 různé verze pamětí celého přijímače. Ovšem tímto je také definován možný přístup k těmto pamětem. Po připojení nezískáte další 4000 pamětí online, ale 1000 pamětí online v přijímači a 4×1000 pamětí offline na kartě (skupina 2).

Doporučené neoficiální příslušenství:

 • HPN-30118 – žlutá krabička (případně HPN-30118-T s tlumivkou)
 • Širokopásmový zesilovač například LNA-2000 (pozor pouze ve spojení s HPN-30118-T na vstupu zesilovače)
 • Preselektor – pro poslech na krátkých vlnách
 • Antény – obecně osvědčené antény pro poslech. Například pro stabilní použití Watson W-32DD (aktuálně jediný double discone dostupný v ČR) a pro mobilní použití např. teleskop Diamond RH-789. Propojení antény a anténního vstupu přijímače řešit pokud možno prostřednictvím kvalitního satelitního 75 ohmového koaxiálního kabelu. Rozdíl při použití 50 ohmové RG-213 a 75 ohmového satelitního kabelu je opravdu markantní.
 • Externí reproduktor – nejlépe levný, externí, pasivní reproduktor Tesla pro radiostanice (dostupný na radioamatérských burzách za desítky korun)
 • Kabeláž – Kabel pro připojení výstupu z detektoru k zvukové kartě či kabel pro připojení k PC (klasický kabel pro připojení modemu k PC)

 


ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ

AOR AR8600 je vynikajícím přijímačem/skenerem pro pásmo VKV/UKV, kde zatím nemá ve své cenové kategorii konkurenta. Toto tvrzení platí již několik let a je otázkou jak dlouho ještě platit bude. Nové dynamické řady skenerů UNIDEN dýchají AR8600 mocně na záda a při zlepšení jejich nedostatků (zejména ovládání a příjmové vlastnosti) by se mohli stát novými králi na poli amatérských VKV/UKV skenerů/přijímačů, kde již několik let vládne starý a dobrý AOR AR8600.

Jan OK1JK – 2008