Category Archives: Satellite

Spojení přes satelit s portable vybavením

Myšlenka realizovat spojení prostřednictvím satelitu na nízké oběžné dráze (LEO) se pro mne stala v předchozím roce velmi lákavou. Jedná se relativně starou a časově i technicky nepříliš náročnou aktivitu, která může velmi vhodně doplňovat či zpestřovat průběh aktivit typu SOTA či QRP.

Spojení prostřednictvím satelitu společně s VLF spojením chybělo v mé jinak relativně splněné mozaice realizace spojení různých druhů/typů provozu a to jak standardních, tak i mírně exotičtějších jako jsou MBC/MS (Meteor Scatter) a EME (Earth-Moon-Earth). Minulý rok jsem relativně úspěšně (z mého úhlu pohledu) realizoval spojení prostřednictvím satelitu (kosmického převaděče) a již zbývá teoreticky „poslední“ chybějící druh spojení na VLF.

Velmi rád bych z pohledu začátečníka v oblasti radioamatérské satelitní komunikace seznámil jiné třeba budoucí SAT začátečníky se svou zkušeností.

celý článek