ICOM IC-R8500 vs AOR AR8600 (jaký přijímač/skener vybrat)

Dosud jsem pro poslech a monitoring služeb nad 30MHz používal jen ruční skener Yaesu VR-500 a občas také FT-897. Říkal jsem si, že vzhledem k mé celkem výhodné geografické poloze pro poslech VKV by bylo vhodné podívat se na VKV trochu blíže a ne jen zřídkakdy prostřednictvím ručního skeneru. S blížícím se DX kempem Skalka mé nutkání zlepšit své technické vybavení pro VKV a UKV sílilo.

Pro příjem a monitoring vln kratších než jsou vlny krátké existuje celá řada zařízení. Jako nejvhodnější z dostupných zařízení se mi jevila tato: AOR AR-5000, ICOM IC-R8500 a AOR AR8600 Mk.2.
Postupnou selekcí jsem vyřadil AOR AR-5000 a přiznám se, že jsem nechtěl dávat signifikantní význam pořizovací ceně, ale v tomto konkrétním případě vyřazení AR-5000 cena sehrála celkem významnou roli (70 tisíc je 70 tisíc).

200704041320_02


Přijímač

Tedy v posledním kole výběru mi zůstal ICOM IC-R8500 a AOR AR8600. Před takovouto investicí je nejlepší si přístroj řádně „ošahat“. Vydal jsem se na cestu za Vojtou JKV, který oba přijímače vlastní . Na otázku: „Vojto, který přijímač by jsi mi doporučil“. Se mi dostalo kouzelné odpovědi: „Oba mají svá plus a svá mínus. Nejlepší bude pokud je oba řádně potrápíš ve svém QTH“.
Tedy ze Svádova jsem odjížděl s plnou taškou a natěšen na ono „potrápení“. Nakonec jsem oba přijímače měl zapůjčené skoro měsíc a za tu dobu jsem se s nimi celkem sžil. Důležité je poznamenat, že jsem neměl praktickou zkušenost ani s jedním z nich a také cena neměla v této cenové kategorii signifikantní význam. Místo, kde jsem přijímače porovnával (QTH), je z pohledu VKV tak trochu extremní. Geograficky to vypadá celkem dobře (viz . foto) ovšem horší je to s vysílači VKV FM Rádií. Spousta burájejícího „smetí“. Jarda Bohač, který bydlí ve stejné ulici, by o tom mohl vyprávět.

První připojení na diskonu D-130 ukázalo zcela jasně daleko lepší odolnost R-8500 oproti AR8600 (MK.I). AR8600 se v těchto extrémních podmínkách zahlcoval a jasným řešením byla instalace pásmové zádrže na 87-108 MHz (HPN-30118), která vše vyřešila. R-8500 nepotřeboval žádný filtr či zádrž a se signálem z diskony si poradil velmi dobře bez jakékoliv známky zahlcení. Nutnost instalace pásmové zádrže není velkým problémem a při pohledu na rozměry AR8600 se jeví tento „doplněk“ jako přijatelný. Do konce testování byla na vstupu AR8600 připojena ona pásmová zádrž.
Pro srovnání jsem v rámci testování připojil na stejnou anténu i ruční skener Yaesu VR-500 a to také přes pásmovou zádrž (HPN-30118). Jsem si vědom, že „papírově“ se jedná o tři různé kategorie přijímaču/skenerů. Pro ilustraci jsme považoval za vhodné mít srovnání i s nejnižší třídou, kterou jsou bezesporu ruční skenery a VR-500 je rozumným zástupcem v této kategorii (je to průměr).

200704041335_01

Porovnání jsem začal na 167-173 MHz. Zde to bylo u všech přijímačů velmi podobné a jen na VR-500 byl signál o trochu slabší. Přešel jsem na letecké pásmo a zde se velmi dobře držel AR8600 a R8500. VR-500 byla kousek za nimi (slabší signál a o trochu horší audio kvalita).
Pro všechna další pásma byla VR-500 ve srovnání s R-8500 a AR8600 naprosto nepoužitelná. Dole do 87 MHz se celkem silně zahlcovala a všude bylo všechno. Naopak nahoře nad 439 MHz byla ve srovnání s AORem a ICOMem neuvěřitelně tupá.
VR-500 tedy odpadla. Důstojně zastupovala svou kategorii na 167-173 MHz, 118-130 MHz a také na amatérských pásmech 70cm/2m. Mimo tyto oblasti nemělo smysl VR-500 srovnávat s AORem a ICOMem.
AR8600 i R-8500 se na VKV a UKV chovají opravdu velmi podobně. Oba přijímače podávají téměř shodné výsledky (AOR s připojenou pásmovou propustí). Občas je drobně lepší jeden a občas druhý, ale pokud bych měl posoudit kvalitu z pohledu přijímacích vlastností, tak by byl celkovým vítězem ICOM IC-R8500.

Přijímač jsem sice vybíral zejména na VKV a UKV, ale nedalo mi nezabrouzdat i na KV. Připojil jsem tedy přijímače na 35m Random Wire. Zde jednoznačně kraloval ICOM a používání AR8600 na KV je téměř čistý masochismus. Preselektor a útlumový článek svou práci sice odvede, ale i v tomto případě bych doporučil použití AR8600 na KV jen v nouzi nejvyšší . Nutno poznamenat, že testovaný AOR byl Mk.I a nikoliv MK.II, který by již měl mít náležitě ošetřeny vstupy i pro KV. Na druhou stranu je nutné také poznamenat, že testovaný AOR AR8600 byl kompletně ofiltrován filtry Collins. Pokud se vydáme na cestu za vlnami ještě delšími, tak čím méně toho řeknu o AR8600 tím lépe pro něj.

Tedy pokud jde o vlastnosti ve VF části a samotný poslech, tak má jednoznačně navrch IC-R8500. Pokud nás zajímají jen VKV a UKV, tak zde jsou přijímače zhruba stejné s tím, že o trochu lepší je R8500. Navíc je zde nutná ona pásmová zádrž na CCIR u AR8600.


Skener

Protože od svého nového nástroje vyžaduji i velmi dobrou podporu pro skenování, tak bylo nutné podívat se blíže i na tuto oblast. Zde je ovšem ICOM IC-R8500 naprostým zklamáním. Skutečně R-8500 je přijímačem a jako skener je i přes svou velmi vysokou rychlost velmi špatně použitelný. Tedy jako skener, tak jak si ho přestavuji já osobně. Naopak AR8600 mne velmi překvapil: vysoký počet SKIP/PASS pamětí 50 na každou z 40 bank, AFC, Step-adjust, 20 různých programovatelných prolinkování pro search banky a dalších 20 pro scan banky, programovatelné offsety, ukládání celých bandplánů, nastavení veškerých parametrů pro skenování a vyhledávání (např. jak dlouho po uzavření SQL má zůstat na kanálu a mnoho … mnoho dalších).
Zde jednoznačně kraluje AOR AR8600. Vyzkoušel jsem i ovládání prostřednictvím PC a to jak pro oblast manipulace s pamětí, tak i pro reálnou práci (poslech a skenování). Musím říci, že v této oblasti je jednoznačným vítězem AOR AR8600 a vyhrál opravdu s velkým náskokem před ICOMem IC-R8500.


Ovládání

Na základě informací z fóra CSDXC jsem se obával jak to bude u AR8600 s ovládání. Jako člověk, který neměl zkušenosti s ovládáním ani jednoho ze srovnávaných zařízení musím říci, že konstruktéři AR8600 odvedli velmi dobrou práci a ovládání je logické a přímo operátora vede. Naopak jsem měl trochu problém s ovládáním R8500, ale konzultace s manuálem vše vyřešila. Pokročilé funkce na obou zařízení je samozřejmě vhodné poprvé nastavovat s manuálem v ruce.
Vzhledem k tomu, že já považuji systém ovládání AR8600 za téměř dokonalý a jiní jej zatracují, tak se odvažuji tvrdit, že nejspíš existují dvě hlavní skupiny uživatelů. První skupina dá zejména na vizuální vedení operátora a druhá spíše na logické vedení operátora. Ovšem význam to má pouze v prvních okamžicích než člověk koukne do manuálu (někdo do něj nekoukne nikdy).
Oba přijímače/skenery mají ovládání celkem dobré a po přečtení manuálu bude nejspíš kdokoliv schopen velmi dobře a efektivně pracovat s oběma přijímači. Já osobně preferuji ovládání AR8600, ale dovedu si představit, že někomu vzhledem k striktně logickému způsobu ovládání to může dělat na počátku problémy.


Vybavení

Vlastní vybavení přijímačů je sice rozdílné a obdobně je tomu i u vstupů a výstupů, ale všechny důležité věci mají přijímače oba. Některé věci zase naopak oba postrádají (např. CTCSS). V tomto ohledu je zbytečné přijímače porovnávat neb každý si může toto srovnání udělat na základě údajů v reklamních brožurách.


Můj vítěz

Mým vítězem se stal AOR AR8600 a to zejména z následujících důvodů:

  • Chtěl jsem přijímač/skener (nikoliv pouze přijímač). Zde má jednoznačně navrch AR8600.
  • Přistroj jsem chtěl primárně pro poslech nad 30 MHz. AR8600 s pásmovou propustí je v tomto pásmu jen nepatrně horší než R8500.
  • Ovládání u AR8600 mi více vyhovuje („řechtačka“ nad 30 MHz nevadí a naopak je spíše vhodnější).
  • Rozměry AR8600 jsou velmi sympatické.

200704041358_p3250096_std

Jako bonus mimo rozvahu je i nižší cena (pozn.: pro nákup přijímače/skeneru jsem již měl vyhraněnou částku odpovídající ceně R8500 v Německu; když už člověk našetřil a má v ruce peníze, tak ho tak nebolí je vydat).
Pokud by se člověk rozhodoval čistě na základě poměru cena/výkon, tak rozhodně musí šáhnout po AR8600. Cena AR8600 je méně než poloviční, ale „výkon“ je nesporně vyšší než poloviční (pokud se na to podívám z pohledu mých požadavků a toho jak hodlám tento přijímač používat, tak je „výkon“ v horším případě pro AR8600 dokonce téměř stejný za poloviční cenu).


Závěr

V rámci cesty z Ústí nad Labem na DX kemp Skalka jsem se zastavil u Vojty v ELIXu a rozšířil jsem tak své vybavení o AOR AR8600 Mk.II.

Na Skalce se samozřejmě našel čas na porovnání AR8600 Mk.I a AR8600 Mk.II, ale to už patří jinam (viz. článek MkI vs MkII).

200704041324_p3310237_std

Jan Kepič – 2007