ICOM IC-R8500 VS AOR AR8600 (JAKÝ PŘIJÍMAČ/SKENER VYBRAT)

Dosud jsem pro poslech a monitoring služeb nad 30MHz používal jen ruční skener Yaesu VR-500 a občas také FT-897. Říkal jsem si, že vzhledem k mé celkem výhodné geografické poloze pro poslech VKV by bylo vhodné podívat se na VKV trochu blíže a ne jen zřídkakdy prostřednictvím ručního skeneru. S blížícím se DX kempem Skalka mé nutkání zlepšit své technické vybavení pro VKV a UKV sílilo.

Pro příjem a monitoring vln kratších než jsou vlny krátké existuje celá řada zařízení. Jako nejvhodnější z dostupných zařízení se mi jevila tato: AOR AR-5000, ICOM IC-R8500 a AOR AR8600 Mk.2.
Postupnou selekcí jsem vyřadil AOR AR-5000 a přiznám se, že jsem nechtěl dávat signifikantní význam pořizovací ceně, ale v tomto konkrétním případě vyřazení AR-5000 cena sehrála celkem významnou roli (70 tisíc je 70 tisíc).

200704041320_02

celý článek